Cursuri de dezvoltare personală și leadership în școlile din România

Activitățile sunt derulate la clasă, în mediul online sau ”față în față”, pe grupe de vârstă (din mediul gimnazial și liceal), de către facilitatori formați în cadrul Maxwell Leadership Certified Team, dar și de către voluntari din rândul cadrelor didactice și nu vor depăși 50 de minute fiecare.

Detalii

Programul “Inițiativa Globală pentru Tineri”

Se subscrie Programului Global Youth Initiative, inițiat pe plan mondial de către Maxwell Leadership Certified Team, în luna aprilie 2017, iar scopul este acela de a susține tinerii la nivel planetar prin oferirea de cursuri de dezvoltare personală si leadership, în cadrul Proiectelor ”Maxwell” si „I CHOOSE” din curricula Maxwell Leadership Certified Team, pe temele enumerate mai sus

Tinerii de azi înfruntă multe provocări - dificultăți legate de lipsa încrederii, frică sau eșec și abuzuri. În calitate de membri ai Asociației Maxwell putem să facem ceva în legătură cu asta!

Asociația Maxwell invită elevii si profesorii lor să participe în cadrul acestei mișcări mondiale ce va schimba lumea și îi va împuternici pe tineri să fie schimbarea pe care vor să o vadă în lume!