Organizarea de evenimente și spectacole, excursii și tabere

Evenimentele de acest tip, derulate cu titlu gratuit, au ca beneficiari, în special tinerii care provin din medii defavorizate și care se confruntă cu dificultăți financiare, dar a căror situație școlară este una bună și foarte bună.